BREAKING NEWS
Search

Phân cấp, bổ nhiệm miễn nhiệm

Quyết định 3470/QĐ-UBND ngày 20/07/2009 về giao thẩm quyền cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm chữa bệnh, cai nghiện ma tuý, giáo dục lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố.
nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Phân cấp, bổ nhiệm miễn nhiệm