BREAKING NEWS
Search

Thông báo tuyển dụng quý 3/2009

Ảnh minh hoạ

Thực hiện kế hoạch 270/KH-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 10 năm 2006 về việc sắp xếp lại nhân sự trong toàn Sở, thời gian qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành các bước điều động và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình hiện nay.

Nhằm tiếp tục thực hiện việc sắp xếp nhân sự của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu nhân sự của các đơn vị trong quý 3/2009 như sau:

1. Chi cục Phòng Chống Tệ nạn xã hội: tuyển 02 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Chuyên viên: 01 Cử nhân luật hoặc Hành chính công, chứng chỉ A tin học, tuổi đời từ 30 đến 45,

- Nhân viên phục vụ: 01 nữ; trình độ văn hoá tốt nghiệp 9/12, tuổi đời từ 20 đến 45;

2. TT Bảo trợ Hiệp Bình Chánh: tuyển 05 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Tổ chức –hành chính: 01 nữ, trình độ Trung cấp, thành thạo vi tính,

- Bảo vệ : 01 nam, tốt nghiệp văn hoá 12/12,

- Hộ lý: 02 nữ, tốt nghiệp văn hoá 9/12,

- Dược tá: 01 nữ, trình độ sơ cấp,

Tuổi không quá 40;

3. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 07 người, trình độ Điều dưỡng sơ cấp, Bảo trợ xã hội hoặc tốt nghiệp văn hoá 12/12;

4. Làng Thiếu niên Thủ Đức: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Trung học sư phạm mầm non: 04 nữ (chức danh mẹ và dì gia đình)

- Hộ lý: 01 nữ, tốt nghiệp văn hoá 9/12;

- Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu: 01 nữ

- Điều dưỡng: 02 nữ; trình độ sơ cấp trở lên;

- Bảo vệ: 01 nam (chăm sóc thu hoạch cao su); trình độ văn hoá tốt nghiệp cấp 2 trở lên; Tuổi từ 20 trở lên.

5. Trung tâm GD-DN Thiếu niên thành phố: tuyển 02 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên dạy uốc tóc: 01nữ, trình độ trung cấp hoặc bằng nghề;

- Giáo viên dạy điện tử: 01người, trình độ trung cấp hoặc bằng nghề;

Tuổi đời dưới 45;

6. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ người bại liệt Thạnh lộc: tuyển 09 người

Yêu cầu chức danh sau:

- KTV Vật lý trị liệu: 02người, trình độ Sơ hoặcTrung cấp;

- Bác sĩ đa khoa: 01 người;

- Hộ lý : 05 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp 9/12;

- Điều dưỡng sơ cấp: 01 nữ;

7. Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà: tuyển 07 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Điều dưỡng Trung học:01 nữ;

- Cán sự: 03 nữ;

- Bảo vệ: 03 nam;

8. Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp: tuyển 14 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Quản lý giáo dục dạy nghề : 08 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Y sỹ: 02 người, trình độ trung cấp trở lên;

- Lái xe: 01 nam;

- Nhân viên tạp vụ: 01 nữ.

- Bảo vệ: 02 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 9/12

9. Trung tâm Điều dưỡng Người bệnh tâm thần: tuyển 15 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ: 01 người,

- Y sỹ: 02 người,

- Điều dưỡng trung cấp: 02 người,

- Điều dưỡng sơ cấp: 02 người,

- Hộ lý: 04 người,

- Dược sĩ trung cấp: 01 người,

- Nhân viên cấp dưỡng : 02 nữ.

- Kế toán dược trung cấp: 01;

Tuổi từ 20 đến 40;

10. Trung Tâm Hỗ trợ xã hội: tuyển 06 người

- Kỹ thuật điện: 01nam, trình độ trung cấp, tuổi từ 25 đến 35,

- Nhân viên quản lý học viên: 01 nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học(Quản lý nhà nước), tuổi từ 25 đến 35 có kinh nghiệm 01 năm làm việc;

- Nhân viên bảo vệ: 04 nam, tốt nghiệp văn hoá 12/12;

11. TT Dưỡng Lão Thị Nghè: tuyển 05 người,

Yêu cầu chức danh sau:

- Hộ lý: 05 nam/nữ , tuổi từ 22 trở lên, có kinh nghiệm chăm sóc người già;

12. TT Bảo Trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè: tuyển 24 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu: 5 người (gồm 02 nữ, 03 nam), chuyên ngành Vật lý trị liệu, tuổi đời dưới 40;

- Sư phạm mầm non: 02 nữ, tốt nghiệp trung học sư phạm mầm non, tuổi đời dưới 30;

- Điều dưỡng, hộ lý: 12 nữ, trình độ sơ cấp chuyên ngành điều dưỡng hoặc tốt nghiệp phổ thông trung học, tuổi đới dưới 30;

- Nhân viên phục vụ: 05 nữ chăm sóc trẻ;

13. TT Tư vấn Cai nghiện ma tuý: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên Tư vấn và truyển thông: 09 người, trình độ từ trung cấp trở lên chuyên ngành Xã hội học, tâm lý học, có kinh nghiệm trong công tác tư vấn-truyển thông;

- Chuyên viên vi tính: 01 người, tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, có khả năng thiết kế, quản trị mạng, trang Web;

- Nhân viên Bảo vệ: 02 nam, tốt nghiệp văn hoá 9/12;

14. TT Tiếp nhận Đối tượng xã hội Bình Triệu: tuyển 02 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên tiếp nhận hồ sơ: 01 nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học

- Nhân viên kỹ thuật điện: 01 nam, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc bằng nghề;

15. TT Cai nghiện ma tuý Bình Đức: tuyển 01 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Trung cấp dược: 01 người;

16. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Nghĩa: tuyển 12 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Bác sĩ đa khoa: 01 người,

- Y sĩ đa khoa: 02 người,

- Giáo dục viên: 04 người, trình độ trung cấp trở lên,

- Kế toán: 02 người (01 có trình độ đại học, 01 trình độ trung cấp),

- Nhân viên bảo vệ: 03 người, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12;

17. Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân định: tuyển 08 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Y sỹ đa khoa: 02 nam hoặc nữ,

- Điều dưỡng trung cấp: 02 người, nam hoặc nữ,

- Hộ lý: 02 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12

- Nhân viên bảo vệ: 01 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12,

- Trung cấp hành chính: 01 người,

Tuồi từ 22 đến 35;

18. Văn phòng Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo và việc làm thành phố: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Chuyên viên: 04 người, nam hoặc nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Xã hội học, Công nghệ thông tin, Hành chính công; tuổi đời dưới 40, có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên;

19. Trường nghiệp vụ Nhà Hàng:

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên bánh: 01 nam hoặc nữ, tuổi từ 25 đến45, đã qua đào tạo, có kinh nghiệm làm các loại bánh, có khả năng sư phạm, anh văn giao tiếp, chấp thuận làm việc ngoài giờ;

- Trường phòng Đào tạo: 01 nam hoặc nữ, tuổi từ 35 đến 45, trình độ đại học, có kinh nghiệm trong quản lý công tác dạy nghề, chứng chỉ B anh văn, chấp nhận làm việc ngoài giờ;

20. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Đức: tuyển 04 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Nhân viên bảo vệ : 02 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12;

- Nhân viên Văn Thư: 01 nữ; trình độ trung cấp trở lên;

- Giáo dục viên: 01 nam, trình độ cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành xã hội học;

21. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia định: tuyển 03 người

Yêu cầu chức danh sau:

- Giáo viên dạy Toán: 01người, nam hoặc nữ, chuyên ngành Sư phạm;

- Giáo viên dạy Sinh vật: 01người, nam hoặc nữ, chuyên ngành Sư phạm;

- Giáo viên dạy Cơ khí : 01nam, chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật;

Tuổi đời dưới 45;

22. TT Bảo trợ -Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật: tuyển 17 người

- Cán bộ quản lý đào tạo dạy nghề và Tư vấn giới thiệu việc làm: 02 người, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên có khả năng làm công tác đào tạo và công tác tư vấn, chứng chỉ A tin học, ngoại ngữ chứng chỉ A trở lên;

- Trung cấp điều dưỡng: 01 người;

- Bảo vệ: 01 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12;

- Giáo viên dạy các bộ môn Sửa xe gắn máy, Kết cườm, Cắt uốn tóc nam nữ, làm Móng: 04 người; tốt nghiệp từ trung cấp nghề trở lên hoặc nghệ nhân, có tay nghề cao, có chứng chỉ đào tạo sư phạm, có khả năng dạy lý thuyết và thực hành cho người khuyết tật;

- Giáo viên dạy Bổ túc tiểu học, Bổ túc THCS và THPT 03 môn Toán, Lý, Hoá: 09 người; tốt nghiệp từ Cao đẳng Sư phạm trở lên, có khả năng giảng dạy Bổ túc tiểu học và 03 môn Toán, Lý, Hoá cho người khuyết tật;

Tuổi đời dưới 40

23. Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội Phước Bình: tuyển 12 người

- Giáo dục viên: 01 nam, tốt nghiệp chuyên ngành Xã hội học, Tâm lý học;

- Giáo viên: 06 người, trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành May, Cơ khí, Điện, Điện lạnh, Tin học; sửa xe gắn máy;

- Kỹ sư nông nghiệp: 01 nam, chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi;

- Bảo vệ: 02 nam, trình độ văn hoá tốt nghiệp 12/12,

- Điều dưỡng sơ cấp: 02 nữ;

24. Trung tâm Cai nghiện ma tuý Bố Lá: tuyển 03 người

- Quản lý hồ sơ học viên: 01 nữ , trình độ đại học;

- Trung cấp nông nghiệp:01 nam;

- Nhân viên phục vụ: 01 nữ;

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện thông báo này và gửi danh sách cán bộ-nhân viên có nhu cầu điều động phù hợp với các chức danh yêu cầu trên (theo mẫu đính kèm) về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/07/2009. Các đơn vị đã được Sở duyệt phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý nào đề nghị tiến hành các thủ tục tuyển dụng và hoàn tất hồ sơ tuyển dụng trong quý đó không kéo dài sang quý sau, trường hợp chức danh yêu cầu không tuyển được trong quý trước thì sẽ đưa vào phiếu nhu cầu tuyển dụng của quý sau./.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo tuyển dụng quý 3/2009