BREAKING NEWS
Search

Công văn 2019/LĐTBXH-TCCB

Công văn của Bộ Lao động thương binh và xã hội về thống nhất cách tính điểm xếp hạng đơn vị sự nghiệp thuộc ngành lao động thương binh xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 2019/LĐTBXH-TCCB