BREAKING NEWS
Search

Quyết định 108/QĐ-SNV

Quyết định của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh về điều động ông Nguyễn Minh Tuấn - chuyên viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh thuộc Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Cần Thơ kể từ ngày 01/09/2009.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 108/QĐ-SNV