BREAKING NEWS
Search

Quyết định 243/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - điều dưỡng sơ cấp Trung tâm GDLĐXH Phước Bình đến nhận công tác tại Trung tâm BTXH Chánh Phú Hoànanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 243/QĐ-SLĐTBXH-TC