BREAKING NEWS
Search

Quyết định 244/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Bùi Thị Thuỳ Dung - chuyên viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đến nhận công tác tại Trung tâm Tư vấn và cai nghiện ma tuý.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 244/QĐ-SLĐTBXH-TC