BREAKING NEWS
Search

Quyết định 245/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Dương Thuý Hoàng - cán sự trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá đến nhận công tác tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà.
nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 245/QĐ-SLĐTBXH-TC