BREAKING NEWS
Search

Quyết định 246/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Trịnh Thị Dung - cán sự Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoànanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 246/QĐ-SLĐTBXH-TC