BREAKING NEWS
Search

Quyết định 247/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về bổ nhiệm lại bà Trần Nguyệt Tiếng tiếp tục giữ chức vụ kế toán trưởng Trung tâm kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 247/QĐ-SLĐTBXH-TC