BREAKING NEWS
Search

Quyết định 249/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Bùi Văn Lượng - Y sĩ Trung tâm giáo dục lao động - bảo trợ xã hội Phú Văn đến nhận công tác tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 249/QĐ-SLĐTBXH-TC