BREAKING NEWS
Search

Quyết định 251/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về chuyển ngạch cho ông Nguyễn Quốc Danh kỹ thuật viên Y trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp sang nhóm viên chức loại B ngạch y sĩ mã ngạch 16.119 bậc 2 HSL: 2,06 được hưởng từ ngày 01/09/2009. Mốc thời gian để tính nâng bậc lương cho lần sau kể từ ngày 01/06/2008.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 251/QĐ-SLĐTBXH-TC