BREAKING NEWS
Search

Quyết định 252/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định của Sở Lao động thương binh và xã hội về điều động bà Hoàng Thị Vinh - chuyên viên Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 đến nhận công tác tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 252/QĐ-SLĐTBXH-TC