BREAKING NEWS
Search

Quyết định 255/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Phan Thị Nha Trang - chuyên viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện ma tuý.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 255/QĐ-SLĐTBXH-TC