BREAKING NEWS
Search

Quyết định 256/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động bà Đoàn Ngọc Loan Anh - cán sự trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình đến nhận nhiệm vụ tại trung tâm tư vấn và cai nghiện ma tuýnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 256/QĐ-SLĐTBXH-TC