BREAKING NEWS
Search

Quyết định 275/QĐ-SLĐTBXH-TC bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức vụ Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở


Quyết định về điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thanh - Phó chánh Văn phòng Sở giữ chức vụ Trưởng phòng Bình đẳng giới trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội; thời gian giữ chức vụ là 5 năm;nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 275/QĐ-SLĐTBXH-TC bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức vụ Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở