BREAKING NEWS
Search

Quyết định 279/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Đồng Duy Chinh - nhân viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Đức đến nhận công tác tại Trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc Sở lao động xã hội thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 279/QĐ-SLĐTBXH-TC