BREAKING NEWS
Search

Quyết định 280/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về tiếp nhận và điều động bà Đỗ Thị Phương Trang - giáo viên trung cấp nghề Củ Chi đến nhận công tác tại Tranh tra Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/09/2009.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 280/QĐ-SLĐTBXH-TC