BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo và việc làm


Quyết định về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ chính sách xã hội giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo và việc làm thành phố thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo và việc làm