BREAKING NEWS
Search

Thông báo tuyển sinh ngành quản trị nhân lực

Trường đại học lao động - xã hội (CSII) thông báo tuyển sinh khoá 2009 (K-2009-2012) liên thông từ Trung cấp lên Đại học hệ vừa làm vừa học ngành quản trị nhân lực chỉ tiêu 80 học viên, thời gian đào tạo là 3 năm, mỗi quý học tập trung 20 ngày hoặc mỗi tháng 1 tuần hoặc các buổi tối trong tuần.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo tuyển sinh ngành quản trị nhân lực