BREAKING NEWS
Search

Công văn số 6669/SLĐTBXH-TC

Công văn của Sở lao động thương binh và xã hội về chuyển hình thức hợp đồng đối với ông Nguyễn Văn Vinh nhân viên kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định sang nhóm ngạch viên chức loại B ngạch cán sự bậc 1 hệ số 1,86; mốc thời gian nâng lương lần sau kể từ ngày 01/03/2009.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn số 6669/SLĐTBXH-TC