BREAKING NEWS
Search

Công văn số 6788/SLĐTBXH-TC

Công văn về thoả thuận cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc chuyển hình thức hợp đồng từ hợp đồng theo nghị định 68 sang ngạch hộ lý (hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế) 2 trường hợp là ông Tạ Trọng Nghĩa và bà Phạm Thị Linh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn số 6788/SLĐTBXH-TC