BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè


Quyết định về điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hằng - chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ Sở giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hằng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè