BREAKING NEWS
Search

Quyết định 286/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Trần Văn Thắng - cán sự Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đến nhận công tác tại Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 286/QĐ-SLĐTBXH-TC