BREAKING NEWS
Search

Quyết định 290/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Nguyễn Văn Quý - điều dưỡng trung cấp Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu đến nhận công tác tại Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 290/QĐ-SLĐTBXH-TC