BREAKING NEWS
Search

Quyết định 291/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Nguyễn Minh Quang - nhân viên bảo vệ trung tâm cai nghiện ma tuý Bố Lá đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 thuộc Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 291/QĐ-SLĐTBXH-TC