BREAKING NEWS
Search

Quyết định 5740/QĐ-SNV

Quyết định của Sở Nội vụ thành phố về chuyển loại công chức đối với ông Nguyễn Đức Anh - cán sự Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 sang nhóm ngạch công chức loại A1;
Ngạch : chuyên viên;
Mã số : 01.003 Bậc : 2 Hệ số : 2,67

Mốc nâng bậc lương được tính kể từ ngày 01/09/2009nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 5740/QĐ-SNV