BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Thắng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở


Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Vũ Đình Thắng - chuyên viên phòng Dạy nghề Sở giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Đình Thắng giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Sở