BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Liên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở


Quyết định về điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - chuyên viên Văn phòng Sở giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Ngọc Liên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Bình đẳng giới Sở