BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDDN Thanh thiếu niên 2


Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên 2 thuộc Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký ban hành quyết định.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm GDDN Thanh thiếu niên 2