BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn - kế toán trưởng Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm


Quyết định về bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn - kế toán trưởng Trung tâm chữa bệnh và bảo trợ xã hội Phú Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm chữa bệnh và bảo trợ xã hội Phú Văn thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Liên Sơn - kế toán trưởng Trung tâm GDLĐ-BTXH Phú Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm