BREAKING NEWS
Search

Quyết định 311/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về điều động ông Phan Thế Vinh - chuyên viên Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bình thuộc Sở lao động - thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 311/QĐ-SLĐTBXH-TC