BREAKING NEWS
Search

Công văn 9670/LĐTBXH-TC về hỗ trợ kinh phí đào tạo

Thực hiện công văn số 5153/UB-VX ngày 30 tháng 08 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y tế của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2004-2008.

Đề nghị thủ trưởng đơn vị thông báo cho số cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhập học từ năm 2004 – 2008, hiện nay vẫn còn theo học thực hiện hồ sơ thủ tục sau để được xét duyệt hỗ trợ 50% kinh phí năm 2009.

Hồ sơ gồm:

Đơn xin hỗ trợ kinh phí của cá nhân
Công văn đề nghị của đơn vị
Quyết định (hoặc công văn) cử đi học của cấp có thẩm quyền
Biên lai thu học phí (bản sao, trình bản chính khi nhận tiền hỗ trợ).
Thời gian từ: 01/12/2009 đến 10/12/2009, nơi nhận Phòng Tổ chức – Cán bộ.- Công văn 9670/LĐTBXH-TC ( đã tải : lần )nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Công văn 9670/LĐTBXH-TC về hỗ trợ kinh phí đào tạo