BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Lê Chu Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở


Quyết định về bổ nhiệm ông Lê Chu Giang - Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Trưởng phòng bảo trợ xã hội, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 01/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Lê Chu Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo trợ xã hội Sở