BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Phó giám đốc nhà tang lễ thành phố


Quyết định về điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Dung - kế toán trưởng Ban quản trang thành phố giữ chức vụ Phó giám đốc nhà tang lễ thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 395/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Phó giám đốc nhà tang lễ thành phố