BREAKING NEWS
Search

Quyết định 387/QĐ-LDTBXH-TC

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội giữ chức vụ Chi cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 387/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 387/QĐ-LDTBXH-TC