BREAKING NEWS
Search

Quyết định 389/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Chiến - Trưởng ban quản trang thành phố giữ chức vụ Trưởng ban quản trang thành phố, thời gian giữ chức vụ cho đến hết tháng 07 năm 2011.

Tải về:
- Quyết định 389/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 389/QĐ-SLĐTBXH-TC