BREAKING NEWS
Search

Quyết định 390/QĐ-SLĐTBXH-TC

Quyết định về Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Hoà - Phó Trưởng ban quản trang thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban quản trang thành phố, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 390/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 390/QĐ-SLĐTBXH-TC