BREAKING NEWS
Search

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ PGĐ Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa


Quyết định về bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm, thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.

Tải về:
- Quyết định 393/QĐ-SLĐTBXH-TC (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ PGĐ Trung tâm GDLĐXH Phú Nghĩa