BREAKING NEWS
Search

Quyết định 5935/QĐ-UBND công nhận kết quả xét tuyển năm 2009

Quyết định số 5935/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố về công nhận kết quá xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Tải về xem chi tiết:
- Quyết định và danh sách trúng tuyển (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 5935/QĐ-UBND công nhận kết quả xét tuyển năm 2009