BREAKING NEWS
Search

Quyết định 849/QĐ-UBND

Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thành lập Trung tâm công tác xã hội trẻ em Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Tải về xem chi tiết:
- Quyết định thành lập (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định 849/QĐ-UBND