BREAKING NEWS
Search

Cập nhật danh sách công đoàn viênĐể làm tốt công tác quản lý và phát triển đoàn viên Công đoàn, Công đoàn cơ sở cơ quan Sở đề nghị Tổ trưởng công đoàn cập nhật các nội dung liên quan đến các đoàn viên công đoàn thời điểm hiện nay đang sinh hoạt tại tổ, hình thức báo cáo theo mẫu chung của Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh


Tải về biểu mẫu đính kèm:
- Mẫu danh sách (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Cập nhật danh sách công đoàn viên