BREAKING NEWS
Search

Rà soát danh sách hưu tríSở Lao động Thương binh Xã hội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc lập danh sách báo cáo cán bộ công chức viên chức đang công tác đến tuổi nghỉ hưu hoặc hết tuổi lao động vào năm 2011

Tải về biểu mẫu đính kèm: - Mẫu danh sách (đã tải : lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Rà soát danh sách hưu trí