BREAKING NEWS
Search

Thông báo tuyển dụng đợt 2 khối cơ quan Sở


Tiếp tục thực hiện kế hoạch 270/KH-LĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội ngày 30 tháng 10 năm 2006 về việc sắp xếp lại nhân sự trong toàn Sở, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị nhu cầu tuyển dụng nhân sự của khối cơ quan Sở như sau:

Số tt

Đơn vị tuyển

Trình độ chuyên môn

Số lượng

01

Phòng TCCB

Cử nhân Luật hoặc cử nhân Hành chính

01(nữ/nam)

02

Văn phòng Sở

ĐH chuyên ngành Kinh tế lao động, Luật

01(nam/ nữ)

03

Phòng KH-TC

ĐH chuyên ngành Tài chính –kế toán

02(nam/nữ)

04

Phòng Chính sách có công

Cử nhân kinh tế,

02(nam)

05

Phòng dạy nghề

ĐH Sư phạm kỹ thuật (có kinh nghiệm làm việc từ 3-5 năm)

02(nam/nữ )

06

Phòng TĐ-TLTC

Cử nhân kinh tế hoặc cử nhân Luật

01(nam/ nữ)

07

Phòng Y tế

Bác sĩ

01(nam)

08

Phòng bảo vệ chăm sóc trẻ

Cử nhân xã hội học

01(nữ)

09

Thanh tra Sở

- ĐH kỹ thuật ngành xây dựng (tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa, Xây dựng, Kiến trúc);

- ĐH Tài chính chuyên ngành kế toán (ưu tiên có kinh nghiệm về kế toán đơn vị sự nghiệp);

- ĐH ngành công nghệ thông tin;

- ĐH Luật (hệ chính quy, ưu tiên có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tư vấn-áp dụng pháp luật);

- ĐH chuyên ngành y tế công cộng ( bác sĩ hoặc cử nhân y tế cộng đồng)

03(nam)

02(nam/ nữ)

01(nam/nữ)

06 (nam/nữ)

02(nam/nữ)

Lưu ý: Tuổi dưới 35, có sức khoẻ tốt, có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên có kinh nghiệm trong chuyên môn.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nhu cầu tuyển dụng của khối cơ quan Sở và gửi danh sách cán bộ-nhân viên có nhu cầu điều động phù hợp với trình độ chuyên môn trên về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/09/2010./.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo tuyển dụng đợt 2 khối cơ quan Sở