BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung giữ chức vụ PGĐ Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật


Quyết định 314/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 04/10/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhung giữ chức vụ PGĐ Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật