BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Chi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở


Quyết định 315/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 04/10/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Chi - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm bà Trịnh Thị Quỳnh Chi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở