BREAKING NEWS
Search

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GTVL


Quyết định 316/QĐ-SLĐTBXH-TC ngày 04/10/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh về điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Hải - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở giữ chức vụ Giám đốc Giới thiệu việc làm thành phố.nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Điều động và bổ nhiệm ông Trần Xuân Hải giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GTVL