BREAKING NEWS
Search

Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật Thi đua khen thưởng

Tên văn bản: Nghị định 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Cơ quan ban hành: Chính phủ Ngày ban hành: 15/04/2010 Ngày hiệu lực: 01/06/2010 Ngày hết hiệu lực: Loại văn bản: Nghị định Số hiệu: 42/2010/NĐ-CP Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Hiệu lực văn bản:

Tải về 1 tệp tin đính kèm:

+ 219_42-2010-ND-CP-10210183.pdfnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Nghị định 42/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật Thi đua khen thưởng