BREAKING NEWS
Search

Thông báo danh sách cán bộ, công chức nghỉ hưu tháng 01 năm 2011

Căn cứ hồ sơ cán bộ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách cán bộ, công chức đến ngày nghỉ hưu trong tháng 01 năm 2011
store/retired2011.jpg

  • ông: Trần Văn Hai - Phó Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng nghề thành phố
  • bà: Nguyễn Thị Nhi - Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp
  • bà: Liễu Thị Hoà - Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp
  • bà: Tôn Thị Ngọc Lê - Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phước Bìnhnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Thông báo danh sách cán bộ, công chức nghỉ hưu tháng 01 năm 2011