BREAKING NEWS
Search

Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 của Quốc hội

Tên văn bản:Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 của Quốc hội
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ngày ban hành:22/12/2000
Ngày đăng công báo:
Ngày hiệu lực:01/06/2001
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản:Luật
Số hiệu:23/2000/QH10
Người ký:Nông Đức Mạnh
Hiệu lực văn bản:Đã sửa đổi


Tải về 1 tệp tin đính kèm:

+ 23-Luat phòng chống ma tuýnanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Luật Phòng, chống ma tuý số 23/2000/QH10 của Quốc hội