BREAKING NEWS
Search

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2010


Quyết định số 5093/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công nhận kết quá xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh.

Tải về xem chi tiết:
- Quyết định và danh sách trúng tuyển (đã tải: lần)nanomag

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.


0 thoughts on “Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2010